Doručenie oznámenia o delegovaní

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie do volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017: obec.kunovateplica@gmail.com