Kniha Kunova Teplica

TU MÁTE MOŽNOSŤ STIAHNUŤ SI VIAC INFORMÁCIÍ O KUNOVEJ TEPLICI Z KNIŽNEJ PUBLIKÁCIE:

Jozef Drenko
KUNOVA TEPLICA
(monografia)
2006


Vydavateľ: Obec Kunova Teplica, 2006
Autori: PhDr. Jozef Drenko (ved. autorského kolektívu)
Redakčná rada: Štefan Dono, Elemír Mušinský
Zodpovedný redaktor: Štefan Dono
Litografie a tlač: Roven Rožňava, s.r.o.
Kniha neprešla jazykovou úpravou.
ISBN 80-89168-16-7