Oznamy

1. Občania, ktorí si hľadajú prácu môžu navštíviť web stránku: www.presbium.sk

2. Upozorňujeme všetkých občanov, ktorý majú dlžoby voči obci, aby čím skôr navštívili kanceláriu obecného úradu a dohodli sa na spôsobe vyrovnania dlžoby.

3. Nové dohody na aktivačné práce sa môžu vyhotoviť stále len k 01. dňu v kalendárnom mesiaci.

4.Nemáte prácu? Služby siete EURES sú poskytované bezplatne širokej verejnosti, a to evidovaným uchádzačom o zamestnanie, záujemcom o nové pracovné uplatnenie, zamestnávateľom i študentom. Pracovné ponuky sú uverejnené na webovej stránke www.eures.sk

5. Výsledky volieb do orgánov samosprávy:

Kandidáti na starostu obce: Eduard Ferenc - 94 platných  hlasov

                                        Jozef Gyenes - 46 platných hlasov

                                        Eva Gyenesová - 199 platných hlasov

Kandidáti na poslancov obecného zastupiteľstva :  

Číslo kandidáta na hlas. lístku

Meno a priezvisko

Počet platných hlasov

1.

Alexander Baka

74

2.

Renáta Baková

69

3.

Eniko Bódis

43

4.

Oszkar Drenko

55

5.

Jozef Gyenes

28

6.

Renáta Gyenesová

35

7.

Ladislav Labina

53

8.

Szabolcs Liptai

63

9.

Zsolt Liptai

85

10.

Marian Madlen

42

11.

Gabriel Máté

57

12.

Denisa Mihálová

62

13.

Ľudovít Milko

85

14.

Michal Tomi

51

15.

Miroslav Milko

40

16.

Peter Milko

35

17.

Vladimír Milko

76

18.

Otto Nagy

32

19.

Štefan Orbán

38

20.

Michal Pongó

34

21.

Ján Tohol

87

22.

Attila Vanyo

39

23.

Erich Vanyo

54

6.Týmto Vám oznamujem, že na základe zákona č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov, občan Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, má právo komunikovať v ústnom a písomnom styku v jazyku menšiny a podávať písomné podania orgánu štátnej správy a orgánu územnej samosprávy v obci podľa aj v jazyku menšiny. Orgán verejnej správy v obci poskytne odpoveď okrem štátneho jazyka aj v jazyku menšiny s výnimkou verejných listín.

Gyenesová Eva

Starostka obce

Értesítjük Önöket, hogy a hatályos T.t. 184/1999 számú törvény alapján, amely a kisebbségi nyelvek használatát szabályozza, az a Szlovák Köztársaságban élő polgár, aki  valamelyik nemzeti kisebbséghez tartozik, használhatja a kisebbség nyelvén való kommunikáció jogát szóbeli és írásbeli formában is, és írásbeli kérelem benyújtását az államigazgatási és önkormányzati szervek felé a községünkben is az adott kisebbség nyelvén. Az önkormányzati szervnek az államnyelven kívül a kisebbség nyelvén is  válaszolnia kell, kivéve a nyilvános dokumentumok használatánál.

Gyenes Eva

polgármesternő

https://www.docdroid.net/8FumAP6/zakon.pdf.html