Samospráva

Adresa:

Obecný úrad Kunova Teplica č. 127
049 32 Kunova Teplica

Telefón: 058 / 788 25 20, 0908 741 014 
E-mail: ocukt127@gmail.com, obec.kunovateplica@gmail.com

Starosta: Eva Gyenesová

Zástupca: Ján Tohol

Poslanci OZ:

Ludovít Milko

Vladimír Milko

Zsolt Liptai

Ján Tohol

Renáta Baková

Kontrolór: Ladislav Kisfaludi

Združenia:
ZMOS, (Združenie miest a obcí Slovenska)
ZMOHG (Združ. miest a obcí Horného Gemera )

Mikroregión Domica
Fotky na stránke sú použité z webu www.retep.sk

...Na tomto odkaze nájdete fotogalériu s leteckými pohľadmi na obec Kunova Teplica a tiež iné informácie o obci + video...

Kunova Teplica na http://hu.wikipedia.org