Slovenský iconEnglish icon

Prieskum - Vnímanie biosférických rezervácií z pohľadu obyvateľov územia

 21.05.2024

Zapojte sa do online prieskumu - Vnímanie biosférických rezervácií z pohľadu obyvateľov územia.

Získané údaje budú slúžiť pre vytvorenie metodiky tvorby rozvojových dokumentov pre Biosférickú rezerváciu Slovenský kras.


Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne

Hámosiho 188, 049 51 Brzotín

www.npslovenskykras.sk


    Zoznam aktualít: