Zmluvy

Zmluva o dielo 1. strana
č. 02/09/2017 Oprava fasády, strechy MŠ
(1011.27 kb)
Zmluva o dielo 2.strana
č. 02/09/2017 Oprava fasády, strechy MŠ
(1299.4 kb)
Zmluva o dielo 3.strana
č. 02/09/2017 Oprava fasády, strechy MŠ
(1437.98 kb)
Zmluva o dielo 4.strana
č. 02/09/2017 Oprava fasády, strechy MŠ
(1197.49 kb)
Zmluva o dielo 5.strana
č. 02/09/2017 Oprava fasády, strechy MŠ
(1096.31 kb)
Zmluva o dielo 1. strana
č. 01/07/2017 Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a kultúrneho domu
(1166.33 kb)
Zmluva o dielo 2.strana
č. 01/07/2017 Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a kultúrneho domu
(1158.47 kb)
Zmluva o dielo 3.strana
č. 01/07/2017 Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a kultúrneho domu
(1356.43 kb)
Zmluva o dielo 4.strana
č. 01/07/2017 Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a kultúrneho domu
(1252.58 kb)
Zmluva o dielo 5.strana
č. 01/07/2017 Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a kultúrneho domu
(1164.53 kb)
Zmluva o poskytovaní služieb 1.strana
SG-GS, s.r.o. Elektromobilita
(1184.75 kb)
Zmluva o poskytovaní služieb 2.strana
SG-GS, s.r.o. Elektromobilita
(1464.41 kb)
Zmluva o poskytovaní služieb 3.strana
SG-GS, s.r.o. Elektromobilita
(1480.03 kb)
(1484.77 kb)
(1718.86 kb)
(1478.32 kb)
(1459.84 kb)
(1648.04 kb)
(1556.83 kb)
(1438.2 kb)
(1311.77 kb)