Zmluvy

Zmluva o dielo 1. strana
č. 02/09/2017 Oprava fasády, strechy MŠ
(1011.27 kb)
Zmluva o dielo 2.strana
č. 02/09/2017 Oprava fasády, strechy MŠ
(1299.4 kb)
Zmluva o dielo 3.strana
č. 02/09/2017 Oprava fasády, strechy MŠ
(1437.98 kb)
Zmluva o dielo 4.strana
č. 02/09/2017 Oprava fasády, strechy MŠ
(1197.49 kb)
Zmluva o dielo 5.strana
č. 02/09/2017 Oprava fasády, strechy MŠ
(1096.31 kb)
Zmluva o dielo 1. strana
č. 01/07/2017 Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a kultúrneho domu
(1166.33 kb)
Zmluva o dielo 2.strana
č. 01/07/2017 Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a kultúrneho domu
(1158.47 kb)
Zmluva o dielo 3.strana
č. 01/07/2017 Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a kultúrneho domu
(1356.43 kb)
Zmluva o dielo 4.strana
č. 01/07/2017 Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a kultúrneho domu
(1252.58 kb)
Zmluva o dielo 5.strana
č. 01/07/2017 Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a kultúrneho domu
(1164.53 kb)