Obec Kunova Teplica rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľsto

Zastupiteľstvo obce Kunova Teplica tvoria pre volebné obdobie  nasledovní občania obce Kunova Teplica, ktorí boli riadne zvolení vo  voľbách do orgánov samosprávy obce Kunova Teplica:

1. Ján Spišák - SZOVETSÉG - ALIANCIA

2. Nikoleta Miškovič Kovácsová - SZOVETSÉG - ALIANCIA

3. Zsolt Liptai - SZOVETSÉG - ALIANCIA

4. Diana Mihálová - SZOVETSÉG - ALIANCIA

5. Gabriel Čapó - SME RODINA

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce. Vyhradené právomoci obecného zastupiteľstva sú uvedené v § 11 ods. 4 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení.