Obec Kunova Teplica rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľsto

Zastupiteľstvo obce Kunova Teplica tvoria pre volebné obdobie 2018 - 2022 nasledovní občania obce Kunova Teplica, ktorí boli riadne zvolení v komunálnych voľbách do obecných zastupiteľstiev:

1. Ján Spišák - ŠANCA

2. Denisa Spišáková - Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja

3. Nikoleta Miškovič Kovácsová - Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja

4. Jennifer Gyenesová - MOST-HÍD

5. Zsolt Liptai - MOST-HÍD

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce. Vyhradené právomoci obecného zastupiteľstva sú uvedené v § 11 ods. 4 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení.