Slovenský iconEnglish icon

Dobrovoľný hasičský zbor

Hasiči: Obecný hasičský záchranný zbor
Veliteľ hasičov : Ján Spišák (sú úspešní v požiarnickom športe)

Požiarnictvo

Požiarny šport v obci má dlhoročnú tradíciu a celý rad pekných výsledkov, ktoré obec radia medzi veľmi známe v tejto oblasti. Dnešné požiarne družstvo je vekovo mladé a je po technickej stránke dobre vybavené k svojmu poslaniu. Vlastní cisternové motorové vozidlo CAS 25 a dve motorové striekačky plus kompletné vybavenie. K tréningom im slúži vybudovaná prekážková dráha a požiarna veža na miestnom štadióne. Zo strany Obecného úradu v Kunovej Teplici nachádzajú mladí zanietenci pre tento druh športu veľkú podporu, čo sa aj odzrkadľuje na ich výsledkoch. V roku 1992 sa družstvo na obvodnom kole umiestnilo na 1. mieste, odkiaľ postúpilo na okresné kolo, kde tiež získalo 1. miesto. V roku 1993 sa v obvodnom kole umiestnilo na 1. mieste, v okresnom na 5. a v súťaži Gemerského pohára získalo vo veľkej konkurencii 7. miesto. Rok 1994 bol nie menej úspešný a družstvo v obvodnom kole získalo 1. miesto a v okresnom kole 2. miesto. V predchádzajúcom ročníku Gemerského pohára sa družstvo umiestnilo na 5. mieste. V dňoch 17. a 18. júna 1991 sa v obci konal 1. ročník oblastného postupového kola a II. ročník Gemerského pohára v požiarnom športe požiarnikov z povolania.

Najvýznamnejšie sa naša obec zapísala do podvedomia činiteľov a organizátorov významnou akciou, konanou v dňoch 26. a 28. augusta 1992, ktorou boli majstrovstvá SR a majstrovstvá ČSFR v požiarnom športe požiarnikov z povolania. Od roku 1996 pôsobí v obci aj dorastenecké mužstvo mladých požiarnikov a hneď v tom istom roku sa v obvodnom kole súťaže umiestnilo na 1. mieste. Rovnaké umiestnenie získali aj v okresnom kole a tým si zaistili postup na krajské kolo súťaže, ktoré sa konalo vo Vranove. Bez ocenenia neodišli ani z tejto súťaže a 6. miesto je veľmi pekným ocenením ich požiarnickych začiatkov. Aj rok 1997 bol pre nich zatiaľ úspešný, keď si 1. miestom v obvodnom kole zabezpečili možnosť štartu na Gemerskom pohári.

Všetky tieto uvedené akcie iba potvrdzujú, že podmienky na svoju činnosť má naše požiarne družstvo veľmi dobré. Najviac nás teší, že obec nemusí mať obavy o ďalší osud požiarnictva v obci, pretože medzi mládežou sa tento druh športu teší veľkej obľube a určite bude mať aj v budúcnosti svojich nadšencov, ktorí ho budú prevádzať aspoň tak úspešne ako ich predchodcovia. Do vydania tejto monografie (r. 2006) naši požiarnici vyhrali všetky súťaže v okr. kolách pod velením J. Kupeca, ktorý už roky vykonáva veliteľa požiarnikov.