Slovenský iconEnglish icon

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 30)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
4/2024 Dodatok k licenčnej zmluve č. U2441/2022 Odb.: Obec Kunova Teplica
Dod.: MADE, spol. s r.o.
175 €
3/2024 poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno-technické, OOPP pre členov DHZO, odbornú prípravu a zabezpečenie servisu Odb.: Obec Kunova Teplica
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000 €
2/2024 Zmluva o zapezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: Obec Kunova Teplica
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
1/2024 pripojenie Koncového konzumenta úradné.sk Odb.: Obec Kunova Teplica
Dod.: webex.digital s.r.o.
0 €
NZ 1/2024 Zmluva o dlhodobom nájme Odb.: Obec Kunova Teplica
Dod.: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Kunova Teplica
1 €
801/2023 zmluva o poskytnutí NFP - MOPS v obci Kunova Teplica Odb.: Obec Kunova Teplica
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
163 836.35 €
Z2/2023 Zmluva o grantovom účte Odb.: Obec Kunova Teplica
Dod.: Prima Banka Slovensko,a.s.
0 €
NFP302090DHQ5 Zmluva o poskytnutí NFP - Riešenie migračných výziev v obci Kunova Teplica Odb.: Obec Kunova Teplica
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
20 800 €
2/2023 prevod vlastníctva Odb.: Obec Kunova Teplica
Dod.: LOOcorp, a.s.
0 €
3230725 poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR Odb.: Obec Kunova Teplica
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000 €
Generované portálom Uradne.sk