Slovenský iconEnglish icon

Kontakty

Toto webové sídlo www.kunovateplica.sk spravuje Obec Kunova Teplica je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Kunova Teplica

Adresa:

Obecný úrad Kunova Teplica 
Kunova Teplica 127
049 32 Kunova Teplica

IČO: 00328448
DIČ: 2020961426

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Rožňava
Región: Horný Gemer
Počet obyvateľov: 728
Rozloha: 842 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1243

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 58 788 25 20+421 908 741 014
E-mailobec.kunovateplica@gmail.com

Kompetencie:
Obec Kunova Teplica je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk