Slovenský iconEnglish icon

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 241)
Názov Popis Dátum
Zápisnica 2/2024 20.03.2024 05.04.2024
Uznesenie 20/2024 20.03.2024 21.03.2024
Uznesenie 19/2024 20.03.2024 05.04.2024
VZN č. 2/2024 VZN č.2/2024 o určení finančných príspevkov MŠ 21.03.2024
VZN č. 1/2024 o výške finančných príspevkov MŠ VZN č. 1/2024 o zrušení VZN 1/2023 21.03.2024
Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prevod akcií obce Kunova Teplica v obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. - 11.04.2024
Zámer prevodu akcií obce Kunova Teplicatvoriacich podiel na základnom imaní Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s.formou obchodnej verejnej súťaže - 11.04.2024
Výzva na uplatnenie predkupného práva k akciám akcionára v obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. - 11.04.2024
Zápisnica 2/2024 20.03.2024 05.04.2024
Zápisnica 1/2024 27.02.2024 05.04.2024
Generované portálom Uradne.sk