Slovenský iconEnglish icon

Dobrovoľný hasičský zbor

FUTBAL

Telovýchovná jednota KOVO : od r. 2006 (FÚZIA) TJ Baník Štítnik - Kunova Teplica, futbalová súťaž - IV. liga Juh
Predseda TJ KOVO (správca): Ondrej Mihál, tel.: 0918 622856, 058/7931785

Stručne z telesnej kultúry v Kunovej Teplici
Prvky športu sa objavili v zábavách ľudu, cechových zvyklostiach robotníkov a v školských hrách už v 19. storočí (ako napr. hod kladivom kováčov na hámroch, plávanie či výlety do okolia). Základy mládežníckeho športu v K.
Teplici položili učitelia Štefan Terray (priniesol prvú loptu do dediny ešte pred rokom 1914) a ďalší po roku 1918. Po vzniku ČSR vznikli športové kluby v mestách (Rožňava, Plešivec, Štítnik, Jelšava a i.), kde športovali hlavne vojaci z K. Teplice). V Rožňave bol Sokol založený 22. 10. 1919, pestovali tu turistiku, gymnastiku, športovú streľbu, šachy, krasokorčuľovanie, lyžovanie. Rožňavsky športový klub (RSC zal. 1919 ešte pod názvom Rozsnyói Sport Egylet, od r. 1926 RSC) - tu hrali futbal aj s okolitými obcami. Plešivský športový klub (PSC zal. 1923), a vojaci Klub Viktória Jelšava 1928. Robotníci z továrne z K. Teplice sa zúčastňovali tzv. „červených dní“ napr. 11.9.1932 a 30.7.1933 v Rožňave, kde boli vystúpenia v prostných, ľahkoatletických disciplínach, futbalový turnaj a ukážky ďalších športov s propagačným zameraním. Jednota proletárskej telovýchovy (JPT tu vznikla 2.4.1928). V Štítniku 2.6.1932, športový deň sa konal 27.8.1933.

Športové kluby vznikali aj pri závodoch napr. v Gemerskej Hôrke (Gömörhorkai Cellolóze 1929/30) a i.* (Drenko, J.: K začiatkom telovýchovných a športových spolkov v Gemeri.in.Obzor Gemera 1987, č. 2, s. 119-122). Do oblasti TK a turistiky - jaskyniarstva patrili aj zostupy do Zvonivej diery na Plešivskej planine v r. 1925 a 1943 za účasti početných občanov z K. Teplice. V atletike Jozef Drenko (rodák z K. Teplice 1904) pretekal za KAC Košice (do roku 1925, kde v hode oštepom, diskom a vrhu guľou sa zapísal do historických atletických tabuliek, * (Atletika na Slovensku v číslach 1919-1939 Bratislava 1979). Neskôr sa stal aj tajomníkom a futbalovým rozhodcom fiľakovskej a lučenskej oblasti.) Brüll, Gy.: Jubileumi évkönyv. Bratislava 1932).
Treba ešte pátrať v archívoch, že ktorí hráči futbalisti pôsobili v r. 1939-1944 v MOVE Rožňava. Začiatok dejín futbalu v Kunovej Teplici, môžeme datovať na roky 1942- 1943, kedy bola v dedine ustanovená polovojenská organizácia mladých chlapcov LEVENTE. (Podobne ako u nás pozdejšie bola organizácia Zväzarm):
V tejto organizácii sa prevádzal polovojenský výcvik a tak isto aj atletický výcvik, ako skok do diaľky, do výšky, lezenie na lane, rôzne bežecké disciplíny, ako aj rôzne hry - volejbal, futbal. Vtedy sa udomácnil medzi chlapcami futbal.

Prvé zápasy sa hrali chlapci len medzi sebou a nie kompletných zostavách a to gumovými loptami, alebo loptami z handier. Tieto hry sa prevádzali len na tých miestach, kde sa nevykonávala poľnohospodárska výroba, alebo na cvičišti, ktorá bola pre túto organizáciu vyčlenená. Po roku 1945 sa vrátili obyvatelia našej obce, ktorí pracovali v závodoch ako zlievači v Lučenci, vo Fiľakove, Diósgyőri a Miskolci. Títo naši obyvatelia poznali už, že ako sa hrá futbal. Začali organizovať pri zlievárni v tunajšej obci chlapcov do futbalového oddielu Miestnej zlievárni dostali miesto na ihrisko na škvárovej halde a tam sa začalo budovaním a úpravou ihriska. Tu sa hrali aj prvé zápasy medzi susednými dedinami. Hráči, ktorí sa medzi prvými objavili na ihrisku boli nasledovní: Lukács András, Liptai János, Liptai István, Halász Bertalan, Drenko András, Lukács József ml., Turcsányi Károly, Tohol János, Borsodi István, Bradács József, Textor László, Zsórai László. Pozdejšie sa pridali k týmto hráčom mladší. Boli to nasledovní: Turcsányi László, Lukács Béla, Durancsík László, Icsek István, Sebő András z Paškovej, Demeter György, Gordan Martin zo Slavošoviec, Eštók Imrich z Ochtinej, Drenko Jozef a Lipták Pavol.

Po pripojení Kunovej Teplice (Kuntapolca) k Československej republike (ČSR) po oslobodení (1945) prvý zachovalý záznam o futbalovom zápase je z 26. mája 1946 v Paškovej K. Teplica - Páskaháza 2:3. 17. júna prvé víťazstvo K. Teplica - Pašková 3:1. Hralo sa proti mužstvám aj širšieho okolia: Pašková, Roštár, Hámosfalva, Ochtiná, Štítnik, Slavošovce, Gice, Hanava, Gočaltovo, Gemerská Panica, Lekenye, Plešivec, Umrelá Lehota, Čiž, Brzotín, Rožňava (Železničiari), Rimavská Seč, Betliar, Revúca, Gemer a i. Za miestne derby sa považovali zápasy so Štítnikom napr. 16. júna 1946 K. Teplica - Štítnik (Csetnek) 4:0, 7. júla Štítnik - Kunova Teplica 7:1, 21. júla 1946 K. Teplica - Štítnik 3:3. V ďalších rokoch sa stále zvyšovala popularita futbalu a pribúdali ďalší hráči. Od roku 1947 sa futbalové družstvo prihlásilo do okresnej súťaže. Mužstvo sa dopĺňalo ďalšími hráčmi z vlastného odchovu aj z radov zamestnancov závodu. V okresnej súťaži mužstvo dosiahlo striedavé výsledky. Prvý zápas v roku 1947 už majstrovsky hralo mužstvo 17. augusta mužstvom v Brzotíne, prehrali sme v pomere 2:1. Do roku 1948 sa ako brankári striedali: Drenko II., Bredáč, Lipták, Dóbisz. Z rodiny hrali v mužstve aj viacerí hráči napr. Turcsányi I. - III., Demeter I. - II., Liptai I. - II., Lukács I. - II., Drenko I. - II. a i.

Kvôli histórii zaznamenávame mená hráčov s plným menom: Turcsányi László, Durancsík László, Demeter György, Textor László, Lukács Béla, Sebő András, Drenko András, Lukács József, Turcsányi Károly, Varga Sándor, Demeter András, Turcsányi István, Halász Bertalan, Dóbisz Gyula, Drenko József, Icsek István, Gordan Márton, Lukács Béla a i. Z rodín najčastejšie hrali:Turcsányiovci 51 krát, Demeterovci 34, Lukáčovci 33, Drenkovci 27 krát.
Počas účinkovania mužstva v okresnej súťaži s poprednými mužstvami okresu utrpeli aj vysoké prehry. S Nadabulou sme 4. sept. 1948 prehrali 7:0, Revúcou 29. augusta 1948 6:0, 10. apríla 1949 s Dobšinou 15:0. V roku 1958 mužstvo postúpilo do II. triedy krajského majstrovstva skupina Gemer. Hrali sme s mužstvom Betliar s týmito hráčmi: Kovács Gejza, Turcsányi Alexander, Turcsáni Štefan, Turcsányi Ladislav, Balázs Karol, Kupec Štefan, Kmec Milan, Krupár Štefan, Icsek Štefan, Máté Árpád, Tohol Mikuláš. Výsledok zápasu bolo 1:1. V ďalšom období v tejto skupine mužstvo dosahovalo pekné výsledky. V rokoch 1948-50 najlepšími strelcami gólov boli: Varga Sándor 27 gólov, Icsek István 17, Lukács Béla 16, Turcsányi István 13, Estók Imre 12, Durancsík László 10. Textor László 8, Ritter Antal 7, Furman Ferenc 6, Turcsányi László 5, Liptai István 5, Demeter András 5, Turcsányi Sándor 4, Lukács József 4.

Najlepšími strelcami gólov boli: Icsek 24, Lukács 11, Drenko II. 6, Demeter I. 5, Kőrösi 5, Varga II. 3 a i. V roku 1954: Varga II. vsietil 14 gólov, Varga I. tiež 14, Szedmák I. 7, Demeter II. 6, Tohol 5, Szedmák III. 5, Lipták 4 atď.
Medzi najlepších strelcov gólov z K. Teplice v roku 1955 patrili: Varga II. 22 gólov, Drenko III. 17, Varga I. 13, Tohol I. 12, Szedmák III. 11, Turcsányi III. 6, Lukács II. 3 atď. Hrali sa aj mimosúťažné priateľské zápasy napr. 1. mája 1956 Vojaci Rožňava - Kunova Teplica 1:0. Novými hráčmi v r. 1956-57 boli brankári Ragyina I. a Tohol II. obrancovia Furman, záložníci Drenko IV., Kupec II., útočníči Krupár, Szabados a i. Kunova Teplica v tomto období hrala s mužstvami týchto obcí: Lubeník, Jelšava, Magnezitovce, Dobšiná, Kameňany, Železník, Rožňavské Bystré, Gemerská Poloma, Krásnohorské Podhradie, Nižná Slaná, Rožňava B, Honce, Štítnik.
Kunova Teplica sa umiestňovala na čele tabuľky na 2-3. Mieste. Najlepšími strelcami v roku 1958 boli: Szedmák III. 22, Drenko III. 12, Icsek 11, Turcsányi III. 9, Kupec 5 gólov, V roku 1959: Icsek 10, Tohol II. 7, Szedmák 5, Máté M. 4, Turcsányi III. 3, Varga I. 3 atď.

Rok 1959
K. Teplica hrala v II. triede Rožňavského okresu s mužstvami: Lubeník, Jelšava, Rožňavské Bystré, Gemerská Hôrka, Dobšiná, Štítnik, Rožňava B., Gemerská Poloma, Kameňany, Nižná Slaná a i. Najlepšími strelcami v roku 1961 boli: Balázs 38, Sturman 23, Drenko IV. 5, Tohol II. 5 atď. V roku 1962 z 37 zápasov: Szedmák Béla 32, Drenko Jenő 30, Tohol Miklós 30, Kovács Géza 29, Tohol István 27, Farkas Ján 27, Drenko Štefan 31, Sturman Štefan 26, Szedmák Dezső 25, Krupár Štefan 23, Turcsányi Alexander 18, Balázs Béla I. 16, Ragyina Ján 13, Hajdú Ján 13, Bartók Jenő 13, Balázs Karol 7, Turcsányi László 7 atď. V roku 1962 sa mužstvo umiestnilo na druhom mieste II. krajskej triedy v skupine Gemer za Lubeníkom, ale pred Jelšavou, Dobšinou a Železníkom. V ďalších rokoch mužstvo dosahovalo priemerné výsledky. Niekedy aj zapríčinením rozhodcov, ktorí brzdili postup nášho mužstva, kým za nami hrali mužstvá z väčších miest nášho okresu.

K. Teplica sa dostala na čelo tabuľky. Najčastejšie hrali futbalisti: Szedmák Béla 39 krát, Kovács Géza 38, Tohol István 36, Farkas Ján 35, Brezina Arpád 34, Drenko Jenő 30, Krupár István 28, Drenko Štefan 27, Ragyina Ján 27, Tohol Miklós 25, Balázs Karol 23, Turcsányi László 20, Sturman Štefan 18 a i. ajlepší kanonieri: Brezina 37, Krupár 23, Drenko VI. 17, Sturman 13, Tohol II. 12 gólov atď.

V roku 1964 4. júla naše mužstvo zohralo I. medzinárodná zápas s mužstvom z Maďarska s Keszthelyem. Na zápas naše mužstvo nastúpilo v tejto zostave: Kovács Gejza, Farkas Ján, Drenko Eugen, Szedmák Vojtech, Tohol Mikuláš, Szedmák Dezider, Balázs Karol, Brezina Arpád, Krupár Štefan, Šturman Štefan, Drenko Štefan Z, Ragyina Ján.
Zápas sa skončil výhrou nášho mužstva v pomere 3:2. Odvetný zápas bol zohraný dňa 8. júla 1964 v zostave: Kovács Gejza, Farkas Ján, Szedmák Dezider, Balázs Karol, Drenko Eugen, Drenko Štefan Z, Krupár Štefan, Šturman Štefan, Hajdú Ján, Brezina Karol, Ragyina Ján. Obidva zápasy rozhodoval Roxer Ján z Rožňavy.
Góly: Ragyina J. 2, Brezina H. 2, Sturman Št. 1, Krupár Št. 1 a Hajdú Ján 1. Ďalší medzinárodný zápas s mužstvom Bánreve zo susedného Maďarska zohralo naše mužstvo 25. júla 1965 a zvíťazili naši v pomere 6:2. V roku 1966 postúpili do II. triedy Košického kraja skupina Západ a obsadili na konce súťaže IV. Miesto. V roku 1967 vyhrali II. triedu skupiny západ a postúpili do I A triedy Košického kraja, kde mužstvo dosahovalo dobré výsledky a hneď v prvom ročníku skončilo v prvej osmičke mužstiev. V roku 1969 sa oplotilo ihrisko. V tomto roku KOVO (Vasas) K. Teplica postúpila do I. A triedy - súťaže západ a hrala s mužstvami: VSŽ Košice, Jelšava,

Hranovice, Juniori VSS Košice, Spišská Nová Ves, Drienovec, Poproč, Medzev, Harichovce, Spišské Bystré, Smižany, Zostava K. Teplica: brankár Kovács I. obrancovia - Kovács II. Drenko IV., Szaniszló, záložníci - Kocsis, Drenko VI., útočníci Babus, Kováts, Krupár, Balázs, Brezina, Kafka a i. Najlepšími strelcami v tomto období boli Balázs, Babus, Kafka, Drenko VI., Kováts, Brezina, Krupár, Lison, Sturman, Kocsis, Kovács II., Farkas, Tohol II. a i.
V roku 1970 viacerí hráči prestúpili do iných oddielov a začal sa debakel mužstva. Prehrávali zápas za zápasom a skončili na predposlednom mieste. Niektoré výsledky: Sp. Nová Ves B - Kun. Teplica 3:0, Hranovnice - Kun. Teplica 8:0, Smižany - Kun. Teplica 8: 0, Stará Ľubovňa - Kun. Teplica 14:0, Harichovce - Kun. Teplica 14:0, Košická Nová Ves - Kun. Teplica 18:0. V konečnom poradí sme sa umiestnili na 13 mieste týmto výsledkom: 26 4 17 33:112 14 bodov Za nami skončili Drienovce, ktorí mali 11 bodov.

V roku 1971 sme hrali v skupine Západ v Košickom kraji. V tomto zložení: Balázs Vojtech, Drenko Štefan Z, Kotvács Karol, Búzi Martin, Lukács Ján, Krupár Štefan, Madarász Ondrej, Drenko Tibor, Drenko Eugen, Madarász Ladislav, Gonosz Štefan, Kocsis Ladislav, Kovács Gejza a Babus Vojtech. V nasledujúcom období mužstvo hralo striedavými úspechmi. V roku 1973 sme hrali v okresnej súťaži aj v ďalších rokoch. Zostava K. Teplice v súťažnom roku 1975-1976: brankár - Gonosz, obrancovia - Liptai, Király, Báršoň, záložníci - Drenko Štefan, Ambruzs, útočníci - Bodnár, Balázs, Mihály, Kafka a i. V roku 1976 najviac zápasov odohrali: Baláž Ján 30, Király Vojtech 29, Drenko Štefan (VI.) 29, Bodnár Alexander 29, Báršoň Peter 28, Ambruzs Štefan 28, Boldi Andrej 27, Mihály András 27, Liptai Štefan 23, Tímár Zoltán 22, Gonosz Štefan 21, Demeter Géza 20, Kafka Július 15, Gallo Ján 10, Máté Tibor 9, Orbán Štefan 6, Báršoň Géza 5, Demeter Tibor 4 atď. Najlepšími strelcami gólov v roku 1977 boli: Balázs 63, Gonosz 54, Halász 27, Mihály 15, Hajdú 15, Bodnár 8, Király 8, atď. Ilustratívne uvedieme základnú zostavu hráčov v roku 1978: Brankár - Salamon, obrancovia - Liptai, Bodnár, Orbán, záložníci - Bársony, Gonosz, Drenko VI., útočníci - Hajdú, Balázs, Halász a i. Už v roku 1977 Ján Balázs 63 gólmi a Ján Gonosz 54 gólmi prekonali 20 ročný starý rekord Ladislava Sedmáka z r. 1957 - 49 gólov strelených za jeden rok! V súťaži slušnosti v II. triede okresného preboru roč. 1977-78 futbalové družstvo obsadilo 1. miesto, aj v 1. B. triede krajského preboru Košicko-Gemerskej skupiny po jesennej časti bolo na 1. mieste. Predseda FO Vojtech Balázs a tréner. V roku 1979 odohrali 52 zápasov, z nich vyhrali 25, remizovali 7 a 20 zápasov prehrali, skóre 137:112. V roku 1978 sme postúpili do krajskej súťaže, aj tu sme hrali so striedavými úspechmi v II. triede Košicko-Gemerskej skupine. V roku 1979 13. zasadnutie Okresného výboru (OV) Československého zväzu telesnej výchovy (ČSZTV) 26. apríla konalo v Kunovej Teplici, kde sa hodnotilo, že TJ KOVO K. Teplica je jednou z TJ, ktorá svojou tradíciou patrí medzi opredné. TJ má 120 členov, z toho 83 dospelých a 37 dorastencov. V roku 1980 K. Teplica postúpila do 1.A. triedy.

Základná zostava mužstva: brankár - Salamon, obrancovia - Liptai, Csík, Orbán, záložníci Király, Keszi, Szedmák IV., útočníci - Hajdú, Balázs, Gonos, Kafka, Kohári. Zo 46 zápasov najviac hrali: Szedmák Vojtech (IV) -46, Gonosz Ján 45, Hajdú Tibor 45, Balázs Ján 44, Liptai Štefan 42, Csík Vlastimír 42, Király Béla 41, Furman Jozef 37, Orban Zoltán 34, Kohári Juraj 33, Salamon Zoltán 28, Tohol Ján 23, Kafka Július 23, Csík Mariam 22, Keszi István 16. Najviac gólov dali: Gonosz J. 47, Balázs 37, Hajdú 17, Kafka 8, Szedmák IV. 6. Kohári 4 atď. V roku 1984/85 mužstvo hralo v II. triede v okrese. V jesennej časti sa umiestnilo na štvrtom mieste za Revúcou, Muránskou Dlhou Lúkou a Muráňom.

V šiestom kole jesennej časti súťaže mužstvo dosiahlo historické víťazstvo od čias existencie futbalového mužstva doklasovaním mužstva Gemerská Hôrka v pomere 18:0. Ďalší úspech dosiahol náš dlhoročný hráč Balázs Ján, ktorý za futbalový ročník 1983/1985 získal titul najlepšieho strelca v okresnej súťaži. V roku 1983 K. Teplica hrala futbal v II. triede okresnej súťaže skupina B, po jesennej časti 1. miesto K. Teplica 11 8 1 2 31:16 17 bodov, 2. Honce, 3. Rožňavské Bystré, 4. Muráň, 5. Slavošovce, 6. Rudná, 7. Magnezitovce, 8. Plešivec, 9. Dlhá Lúka, 10. Gemerská Hôrka, 11. Kameňany, 12. Revúcka Lehota. Dorast hral v III. skupine s 12 družstvami a boli na 3. mieste. V okresnom kole dospelých Baláž vsietil 10 gólov (a v celku bol na 3. mieste). Nevídaný strelecký koncert vo futbale K. Teplica - Gemerská Hôrka v roku 1984 s výsledkom 18:0 (7:0) góly dali: Furman 5, Milko 4, Ľ. Tomi 3, Demeter a Gulykáš po 2, Pakes a Telecký po 1 góle. V r. 1985-1986 Kunova Teplica išla bezpečne za svojim cieľom - postúpiť do I. triedy Krajských majstrovstiev skupiny Košicko-gemerskej: V kvalifikačných zápasoch Rožňava B - Kunova Teplica O:1 v odvetnom zápase KOVO K. Teplica - Rožňava B 3:2 (2:1) góly dali Furman, Milko, Baláž. V roku 1987 na výročnej členskej schôdzi TJ KOVO K. Teplica sa zúčastnil aj zástupca KV ČSZTV Peter Štiglitz. Správu predniesol tajomník TJ a riaditeľ závodu Ing. Viktor Mezei. TJ mala 176 členov, ktorí pracovali vo futbalovom, stolnotenisovom oddiele a v odboroch turistiky a ZRTV. Najvýznamnejšou stavbou roka 1988 okrem predajne potravín bolo postavenie športovo-rekreačného areálu so sociálnou budovou v hodnote 8 mil. Kčs. Stavbu zabezpečovali závod SMZ v spolupráci so SÚV ČSTV, NV a samozrejme štátneho podniku SMZ Košice v súvislosti s XIII. Magnezitiádou. Celá výstavba bola zabezpečená pod vedením vtedajšieho riaditeľa závodu Ing. Viktora Mezeiho, veľkého nadšenca pre rozvoj telesnej kultúry a športu, ktorý popri tom, že sa v maximálnej miere podieľal na rozvoji a zveľaďovaní závodu, dokázal presadiť a zabezpečiť vybudovanie rekreačno-športového areálu v Kunovej Teplici za neuveriteľných 12 mesiacov. Generálnym dodávateľom stavby boli OSP Rožňava. V areáli sú vybudované soc. budova, futbalové, tenisové, volejbalové ihriská a atletická šesťdráha. Stavba bola započatá a ukončená v roku 1988. Občania obce a všetci športovci s nesmiernou vďačnosťou prikladali ruky k dielu pri tejto stavbe.

V roku 1988 sa konala v K. Teplici 13. magnezitiáda, súťaže na novom štadióne sa konali vo volejbale, nohejbale, atletike, Dukelských pretekoch brannej zdatnosti, streľbe, šachu a tenise. Otvorenie 3. septembra, športové súťaže doprevádzali aj kultúrne podujatia ako napr. vystúpenie hudobnej skupiny Banket s Richardom Müllerom, humorista Ander z Košíc, národný umelec O. Malachovsky a zasl. umelec P. Gábor. B mužstvo v roku 1989 K. Teplica hrala futbal v III. triede skupina B s mužstvami: Revúca B, Poľ. Brzotín, Ochtiná, Šivetica, Gemerská Hôrka, Kunova Teplica B (na 6. Mieste), Kečovo, Štítnik, Magnezit, Lubeník B. A mužstvo K. Teplice hralo v I. B triede.

Prvoligové futbalové mužstvo A. O. Generalenia Costa Rica a TJ KOVO Kunova Teplica ako hostiteľ odohrali medzinárodný priateľský zápas 4. Októbra 1990 2:0 (1:0) góly dali Benco a Kindis, dobre chytal domáci brankár Buš, pred 250 divákmi sa hralo pri umelom osvetlení na štadióne v K. Teplici. V prestávke sa rozlúčili s dlhoročnými hráčmi Alexandrom Milkom a Jurajom Kohárim. Futbalisti K. Teplica hrali v tomto období v I. A triede Košicko-gemerskej skupine s mužstvami ako Revúca, Teplička, Harichovce, Rožňava, Spoje Košice a i. K. Teplica sa umiestňovala do 4. Miesta, Rezerva K. Teplice B mužstvo hrali v III. triede okresnej súťaže skupiny B z 9 mužstiev boli v strede tabuľky. V krajských súťažiach mužstvo hralo nasledovne.
1997-1998 V. liga
1998-1999 V. liga
1999-2000 V. liga
2000-2001 V. liga
2001-2002 I. trieda okresnej súťaže
Mladší dorast v súťažnom ročníku 1996-1997 III. liga
Starší dorastenci v súťažnom ročníku 1997-1998 II. liga
Predsedovia tel. jednoty a futbalového klubu od roku 1946:
1. Turcsány Ján st.
2. Textor Ladislav
3. Demeter Gejza st.
4. Balázs Vojtech
5. Ing. Mezei Viktor
6. Mihál Ondrej
7. Demeter Tibor

TENIS

V obci sa súčasne pestujú tieto športy: futbal, volejbal, tenis, stolný tenis a atletika. Škoda, že cyklistika, ktorá dosahovala dobrú úroveň stagnuje.

Stolnotenisový oddiel
Bol založený po II. svetovej vojne v päťdesiatich rokoch. Začiatky boli ťažké. Stôl a stolnotenisové rakety boli vyrobené po domácky a v závode. Hralo sa v súkromnom byte. Pozdejšie sa hralo v kultúrnom dome (starom). Do dlhodobej súťaži majstrovstiev okresu sme sa prihlásili v roku 1959. Hráčsky káder tvorili: Drenko Eugen st., Szedmák Vojtech, Szedmák Dezider, Tohol Štefan a Tohol Mikuláš. Súťažne sa hralo do roku 1962 po tomto sa hralo len rekreačne. Náš stolnotenisový oddiel v roku 1977 sa znovu prihlásil do dlhodobých majstrovstiev okresu mužov. Vedúcim a predsedom mužstva sa stal Király Ludovit a od roku 1982 Drenko Štefan Z. Najväčší úspech sme zaznamenali v ročníku 1977/1978, keď v skupine majstrovského okresu sme obsadili prvé miesto. V kvalifikácii do krajských majstrovstiev s Baníkom Dobšiná sme podľahli najtesnejším rozdielom 4:5. Káder mužstva tvorili nasledovní hráči: Drenko Št. Z., Király Ludovit, Halász Ferdinand, Király Vojtech, Drenko Tibor a Balázs Vojtech ml. Po zanechaní aktívnych činností starších hráčov (Király L., Balázs Vojtech, Király V., Drenko T.) bol doplnený káder mužstva mladými talentovanými hráčmi, ako Drenko Szilárd (ako 13 ročný začal hrať za mužov), Drenko Oszkár, Búzi Juraj a Drenko Eugen.
V roku 1990 K. Teplica hrala stolný tenis v okresnej súťaži skupiny B (súťažilo 7 družstiev). K. Teplica na 2. mieste, súťažili napr. s mužstvami Nadabula, G. Poloma, Geológ E., Gemerská Hôrka, Betliar, Depo Plešivec. V súťaženiach v majstrovstvách okresu sme sa vzdali po odohratí ročníka 1994/1995 pre finančné problémy. Ďalej sa hrá stolný tenis len rekreačne pre zábavu.
Reprezentácia stolnotenisového oddielu na magnezitiádach. Tieto veľkolepé športové hry boli organizované v rámci Slovenských Magnezitových závodov š. Podnikom Košice. Stolnotenisové družstvo mužov získalo bronzovú medailu za 3. miesto na magnezitiáde v Lubeníku. V roku 1976 boli hráči: Drenko Štefan Z., Király Vojtech a Halász Ferdinand. Súťaženie mladšieho dorastu na magnezitiádach V roku 1982 získal Drenko Szilárd 3 zlaté medaile - vyhral všetky disciplíny. Družstvo mladšieho dorastu zaznamenalo najväčší úspech na magnezitiáde v Lovinobani v roku 1986, získali 3 zlaté a 1 striebornú medailu. A aj na týchto magnezitiádach získal 3 zlaté medaile Drenko Szilárd.
Tenisový oddiel Bol založený v roku 1989 po vybudovaní všešportového areálu. Prihlásili sme sa na majstrovstvá okresu mužov. Predsedom sa stal Drenko Št. Z., káder hráčov mužstva tvorili: Macko Peter, Drenko Szilárd, Mikuš Jozef, Huštáty Ján, Demeter Gejza a Drenko Štefan Z. Súťažili sme v ročníkoch 1989, 1990, 1991 a 1992.
Najlepšie sme sa umiestnili v r. 1992, obsadili sme druhé miesto o bod za Revúcou. Ďalej sa hrá tenis len rekreačne, nakoľko okresný výbor tenisu neorganizoval súťaž pre málo prihlásených oddielov, boli finančné problémy.
ČSS 1980 - 1985 Muži telesnej výchovy nacvičovali spartakiádu (v rámci ZRTV) v rokoch 1980 a 1985. Nácviky sa konali v zimných mesiacoch, v telocvični ZDŠ Plešivec 2 x týždenne. V letných mesiacoch sa cvičilo vonku na štadióne. ČSS 1980 Cvičilo 12 mužov - vystúpili na obrodových okresných spartakiádach. Cvičiteľom bol Drenko Št. Z., ktorý sa zúčastnil aj na celoštnej spartakiáde v Prahe.

ČSS 1990
Cvičilo 9 mužov - vystúpili na obvodných a okresných spartakiádach. Cvičiteľmi boli Drenko Št. Z. a Hegedúši J. 5.-ti muži sa zúčastnili na celoštátnej spartakiáde v Prahe a to Drenko
Št. Z., Hegedűš Jozef, Drenko Tibor, Lipták
Jozef a Lőrinc Emil.

Požiarnictvo
Požiarny šport v obci má dlhoročnú tradíciu a celý rad pekných výsledkov, ktoré obec radia medzi veľmi známe v tejto oblasti. Dnešné požiarne družstvo je vekovo mladé a je po technickej stránke dobre vybavené k svojmu poslaniu. Vlastní cisternové motorové vozidlo CAS 25 a dve motorové striekačky plus kompletné vybavenie. K tréningom im slúži vybudovaná prekážková dráha a požiarna veža na miestnom štadióne. Zo strany Obecného úradu v Kunovej Teplici nachádzajú mladí zanietenci pre tento druh športu veľkú podporu, čo sa aj odzrkadľuje na ich výsledkoch. V roku 1992 sa družstvo na obvodnom kole umiestnilo na 1. mieste, odkiaľ postúpilo na okresné kolo, kde tiež získalo 1. miesto. V roku 1993 sa v obvodnom kole umiestnilo na 1. mieste, v okresnom na 5. a v súťaži Gemerského pohára získalo vo veľkej konkurencii 7. miesto. Rok 1994 bol nie menej úspešný a družstvo v obvodnom kole získalo 1. miesto a v okresnom kole 2. miesto. V predchádzajúcom ročníku Gemerského pohára sa družstvo umiestnilo na 5. mieste. V dňoch 17. a 18. júna 1991 sa v obci konal 1. ročník oblastného postupového kola a II. ročník Gemerského pohára v požiarnom športe požiarnikov z povolania. Najvýznamnejšie sa naša obec zapísala do podvedomia činiteľov a organizátorov významnou akciou, konanou v dňoch 26. a 28. augusta 1992, ktorou boli majstrovstvá SR a majstrovstvá ČSFR v požiarnom športe požiarnikov z povolania. Od roku 1996 pôsobí v obci aj dorastenecké mužstvo mladých požiarnikov a hneď v tom istom roku sa v obvodnom kole súťaže umiestnilo na 1. mieste. Rovnaké umiestnenie získali aj v okresnom kole a tým si zaistili postup na krajské kolo súťaže, ktoré sa konalo vo Vranove. Bez ocenenia neodišli ani z tejto súťaže a 6. miesto je veľmi pekným ocenením ich požiarnickych začiatkov. Aj rok 1997 bol pre nich zatiaľ úspešný, keď si 1.
miestom v obvodnom kole zabezpečili možnosť štartu na Gemerskom pohári. Všetky tieto uvedené akcie iba potvrdzujú, že podmienky na svoju činnosť má naše požiarne družstvo veľmi dobré. Najviac nás teší, že obec nemusí mať obavy o ďalší osud požiarnictva v obci, pretože medzi mládežou sa tento druh športu teší veľkej obľube a určite bude mať aj v budúcnosti svojich nadšencov, ktorí ho budú prevádzať aspoň tak úspešne ako ich predchodcovia. Do vydania tejto monografie (r. 2006) naši požiarnici vyhrali všetky súťaže v okr. kolách pod velením J. Kupeca, ktorý už roky vykonáva veliteľa požiarnikov.