Slovenský iconEnglish icon

Úradná tabuľa

Detail uradneho dokumenta
Názov VZN č. 1/2024 o výške finančných príspevkov MŠ
Popis VZN č. 1/2024 o zrušení VZN 1/2023
Typ dokumentu VZN
Doplňujúce informácie

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kunova Teplica č.1/2024, ktorým sa zrušuje VZN Obce Kunova Teplica č.1/2023 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v materskej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Kunova Teplica.

Dátum zverejnenia 21.03.2024
Prílohy vzn_c.1-2024_o_zruseni_vzn_c.1-2023.pdf
Generované portálom Uradne.sk